O nás

Společnost INSTAL CHROUSTOVICE, s. r. o. vznikla jako nástupní organizace rodinné firmy Miroslav Zeman, která byla založena v roce 1990 a vykonávala činnost až do konce roku 2009.

Od svého založení se orientujeme na výstavbu a rozvody zemního plynu STL, na NTL plynovody domovní a průmyslové, na výstavbu vodovodů, zdravotně technické instalace, na výstavbu kanalizací. U plynovodů, vodovodů a kanalizací provádíme i jejich opravy a rekonstrukce.

Regiony pro převážnou část naší činnosti jsou kraje Pardubický, Královehradecký a Vysočina. Působnost, ale není regionálně omezena.

Pro svou činnost jsme personálně vybaveni týmem zkušených, odborně vzdělaných pracovníků, kteří dlouhodobě působí v plynárenství a stavební výrobě. Jsme profesionálně vybaveni rovněž technikou a materiály.

Od roku 2002 máme zaveden integrovaný systém nagamentu společnosti a jsme držiteli certifikátu ISO dle ČSN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Certifikát vydala společnost Lloydś Register Quality Assurance.

Rovněž jsme držiteli certifikátu organizace opravňující k činnostem na plynových zařízeních v rozsahu G-P3, montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení. Certifikát vydala společnost GAS, s. r. o., Praha.

Telefonní kontakty:

ředitel společnosti

+420 602 647 170

jednatel společnosti,
mistr stavební výroby

+420 602 495 465

účetní, asistentka vedení

+420 724 279 458

E-maily:

instal@instal-chroustovice.cz miroslavzeman@tiscali.cz