Politika společnosti

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

INSTAL CHROUSTOVICE, s. r. o.

Společnost INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. je organizací se zaměřením na výstavbu STL a NTL plynovodů, jejich rekonstrukce, opravy a revize, výstavba vodovodů a kanalizací, plynofikace rodinných domů, bytů a průmyslových objektů, vodoinstalace a montáže ústředního topení. Společnost si je pině vědoma jak je důležitá spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných produktů a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Proto s cílem dalšího rozvoje, v souladu s kontextem organizace a jejích zainteresovaných stran, vybudovala svůj systém integrovaného managementu jako nástroj k identifikaci rizik a příležitostí, neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí. Při naplňování politiky ISM platí:

  • Naší prioritou je spokojený zákazník, který si vybral naši organizaci s očekáváním splnění svých přání a potřeb. Jako prostředek ke spokojenosti zákazníků volíme kvalitu a šetrný přístup k životnímu prostředí, která je nadřazena. Služby zákazníkům poskytujeme v nejvyšší kvalitě, zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí.
  • Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality tak i prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavky zákazníka byly vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a s pouze nezbytnými dopady na životní prostředí.
  • Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní kvalitu nabízených služeb i environmentálního profilu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
  • K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti.
  • Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro poskytování neustále kvalitnějších služeb našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí.
  • Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky kvality a životního prostředí využíváme své cíle integrovaného systému managementu, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.
  • Jednotlivé aktivity společnosti a poskytované služby vždy řídíme tak, aby byly plněny právní a jiné požadavky, kterým společnost podléhá.
POLITIKA SPOLEČNOSTI - Formát ke stažení

Telefonní kontakty:

ředitel společnosti

+420 602 647 170

jednatel společnosti,
mistr stavební výroby

+420 602 495 465

účetní, asistentka vedení

+420 724 279 458

E-maily:

instal@instal-chroustovice.cz miroslavzeman@tiscali.cz