Politika společnosti

Politika intergrovaného systému managementu společnosti

INSTAL CHROUSTOVICE, s. r. o.

Společnost INSTAL CHROUSTOVICE, s. r. o. je pro svou činnost kompletně vybavena, jak po stránce kvalifikační, tak i po stránce technické. Hlavním předmětem činnosti firmy je výstavba STL a NTL plynovodů, jejich rekonstrukce, opravy a revize, výstavba vodovodů a kanalizací, pplynofikace rodinných domů, bytů a průmyslových objektů, vodoinstalace a montáže ústředního topení.

Společnost si je plně vědoma jak je důležitá spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných produktů a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Proto se rozhodla vybudovat svůj integrovaný systém řízení kvality a životního prostředí, dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, jako svůj nástroj k dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Tento integrovaný systém řízení využívá společnost jako svůj nástroj k neustálemu zvyšování vlastní efektivnosti, zlepšování naší kvality a jako prevenci znečišťování životního prostředí.

Při naplňování politiky kvality a životního prostředí platí:

  • Naši prioritou je spokojený zákazník, který si vybral naši organizaci s očekáváním splnění svých přání a potřeb. Jako prostředek ke spokojenosti zákazníků volíme kvalitu a šetrný přístup k životnímu prostředí, která je nadřazena. Služby zákazníkům poskytujeme v nejvyšší kvalitě, zákazníci se setkávají s všestranou ochotou a pomocí.
  • Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšení vlastní kvality, tak i prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavk zákazníka byli vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a s pouze nezbytnými dopady na životní prostředí.7
  • Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní kvalitu nabízených služeb a enviromentálního profilu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí
  • K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost, jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti.
  • Průběžné zavádění nových technologií a psotupů je předpokladem pro poskytování neustále kvalitnějších služeb našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí
  • Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky kvality a životního prostředí využíváme své cíle integrovaného systému managementu, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.
  • Jednotlivé aktivity společnosti a poskytované služby vždy řídíme tak, aby byli plněny právní a jiné požadavky, kterým společnost podléhá

Telefonní kontakty:

ředitel společnosti

+420 602 647 170

jednatel společnosti,
mistr stavební výroby

+420 602 495 465

účetní, asistentka vedení

+420 724 279 458

E-maily:

instal@instal-chroustovice.cz miroslavzeman@tiscali.cz